Solar Concentrator Laboratory Logo
 
Start
Laboratoriet
Stiftelsen
Tekniken
Hitta till oss!
Partners

Våra samarbetspartners


KY-utbildningen Solenergitekniker med biobränslekompetens
För den nya 2-åriga utbildningen ”Solenergiteknikerutbildningen med biobränslekompetens” med 50 studenter i Härnösand kommer laboratoriet att ge tillgång till avancerande mätmetoder och en spännande forskningsmiljö.
» Läs mer om solenergiteknikerutbildningen!

Absolicon Solar Concentrator AB
Absolicon är ett svenskt cleantech-företag med stora visioner. Företaget har fått ta emot en mängd priser och utmärkelser för produkten Solar8 som producerar både el och värme. Absolicons vd Joakim Byström är stiftare av Stiftelsen för forskning om koncentrerat solljus som driver Lumicum Laboratoriet.
» Läs mer om solenergi från Absolicon!

Absolicon Solar Concentrator

Mittuniversitetet
Även för Mittuniversitetet, som ger solenergikurser inom sina energiutbildningar, innebär laboratoriet högre kvalité på utbildningen, ökad internationell tyngd på energiområdet och forskningssamarbete
» Läs mer om Mittuniversitetet!

Sparbanksstiftelsen Norrland
Sparbanksstiftelsen Norrland är tillsammans med tio andra regionala sparbanksstiftelser en av de största ägarna av Swedbank. År 2008 beviljade Sparbanksstiftelsen 3 miljoner i startplåt för att bygga upp Lumicum Laboratoriet.
» Läs mer om Sparbanksstiftelsen!

Swedish Standard Institute
Lumicum är en av ett tiotal medlemmar i SIS gruppen TK406 som arbetar med standaralisering av solvärmeteknik.
» Läs mer om standardaliseringsgruppen för solvärmeteknik TK406

 

SIS Solvärmeteknik TK406

Lumicum Laboratoriet
Matrosgatan 5
871 33 HÄRNÖSAND
Sweden

Phone: +46-611-55 70 00
Fax: +46-611-557210
Org Number: 802425-8264
Bg: 290-0868

Internet
web: www.lumicum.se
E-post: info@lumicum.se