Solar Concentrator Laboratory Logo
 
Start
Laboratoriet
Stiftelsen
Tekniken
Hitta till oss!
Partners

Målet: att bli världsledande på reflektorsystem för solceller!

   


STIFTELSENS STYRELSE
Olof Björkqvist, Mittuniversitetet
Birgitta Persson, Härnösands Kommun
Ingemar Forsberg, SSAB Laminated Steel AB
Eva Lindberg, Högskolan Dalarna
Stefan Larsson, Maston
PG Hånell

 

Lumicum Laboratoriet drivs av Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi.

Det var i början av februari 2008 som stiftelsen beviljades 3 miljoner från Sparbanksstiftelsen Norrland för att bygga upp ett solenergilaboratorium i Härnösand. Solenergiföretagaren Joakim Byström är en av initativtagarna till stiftelsen. Han har även tagit intiativ till den tvååriga utbildningen till solenergitekniker som startat i Härnösand och han är grundare av Absolicon Solar Concentrator AB.
- Allt fler förstår att solenergi är en viktig del av lösningen på världens energiförsörjning. Det nya laboratoriet ger svenska företag och forskare möjlighet att vara bäst i världen, säger Joakim Byström.

Sparbanksstiftelsen Norrland är tillsammans med tio andra regionala sparbanksstiftelser en av de största ägarna av Swedbank.

Lumicum Laboratoriet
Matrosgatan 5
871 33 HÄRNÖSAND
Sweden

Phone: +46-611-55 70 00
Fax: +46-611-557210
Org Number: 802425-8264
Bg: 290-0868

Internet
web: www.lumicum.se
E-post: info@lumicum.se