Solar Concentrator Laboratory Logo
 
Start
Laboratoriet
Stiftelsen
Tekniken
Hitta till oss!
Partners

   


Här finns utrustning för att prova olika lamineringsmaterial och olika solceller. (Klicka för stor bild)Receivern i närbild. Hjärtat i en koncentrerande solfångare är receivern, där infallande solljus koncentreras och med de vattenkylda solcellerna omvandlas till el och värme.

Ett solenergilaboratorium för forskning och produktutveckling

Vår målsättning är att bygga upp en unik samling avancerad mätutrustning för koncentrerande system som universitet och företag kan använda.

1. Testutrustning för laminering av receiver
Hjärtat i en koncentrerande solfångare är receivern, där infallande solljus koncentreras och med de vattenkylda solcellerna omvandlas till el och värme. På testlabbet kommer det att finnas utrustning för att prova olika lamineringsmaterial och olika solceller. Både ytans reflektans (som kan påverkas med antireflexbehandlingar) och hur ljuset sprids över ytan påverkar prestanda. Färdiga receivers testas under höga temperaturer och med temperaturcykler. De testas även med koncentrerat ljus, både utomhus och under laboratorieförhållande inne på labbet.

2. Mätutrustning för systems optiska egenskaper
När reflektorn tillverkas, avviker spegelytan alltid från den beräknade formen. För att kunna optimera designen behöver man en metod som kan mäta upp den tillverkade formen exakt. Det kommer även att finnas mätutrustning som kan skapa en tvådimensionell bild av ljusintensiteten över receivern, ”flux mapping”.

3. Plattform för utomhustester
Även om så stor andel som möjligt av testmetoderna utformas för att kunna utföras inomhus för att möjliggöra produktutveckling även under vinterhalvåret, finns en plattform för utomhustest. Vissa prov kan nämligen bara utföras i direkt solljus.

4. Arbetsstation för simulering av solutbyte och strålningsgångar
Laboratoriet skall bygga teoretiska modeller för koncentrerande system. Med CAD-program och ”ray tracing” kan solstrålarnas väg genom en vald design simuleras. Testresultaten från mätningarna kan användas för att beräkna vilket utbyte solfångaren ger på olika platser i världen och hur de skall dimensioneras i kombination med t.ex. biobränslen.

Mätutrustning och kompetens som företag kan nyttja för FoU

Lumicum Laboratoriet
Matrosgatan 5
871 33 HÄRNÖSAND
Sweden

Phone: +46-611-55 70 00
Fax: +46-611-557210
Org Number: 802425-8264
Bg: 290-0868

Internet
web: www.lumicum.se
E-post: info@lumicum.se